Välkommen till Katarinamoderaternas årsmöte

Välkommen till Katarinamoderaternas årsmöte

Dag: onsdags den 15 februari

Tid: 18.00-20.00

Plats: Stora Nygatan 30

Efter årsmötet så talar MUF:s ordförande Benjamin Dousa

Se bifogat dokument för mer information.

Årsmötesinbjudan

Verksamhetsberättelse-Katarinamoderaterna-2016

Katarinamoderaterna-Ekonomisk-berättelse-2016

REVISIONSBERÄTTELSE-Katarinamoderaterna-2016

Valberedningens förslag

 

Det har inkommit en motion till årsmötet:

20170201 Motion till M Katarina kopia

Styrelsen har valt att inte besvara motionen utan behandla den vid årsmötet.