Föreningens aktiviteter publiceras löpande på föreningens facebooksida:
https://www.facebook.com/Katarinamoderaterna-565076190179246/