Ny styrelse

Torsdagen den 10 mars 2011 hade Katarinamoderaterna årsmöte och ny styrelse valdes.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande: Thorwald Nilsson (omval).

Viceordförande: Michael Sigge (nyval).

Ledamöter:

Staffan Sjödén (omval)

Orlando Villacrez (nyval)

Cecilia Wijnbladh (nyval)

Bo Jutner (nyval)

Peter Svensson (nyval)

Vid årsmötet beslöt – på förslag av valberedningen att till revisor välja, Bengt Carlsson (omval) och till revisorssuppleant välja Monika Laszlo (omval).