Årsmöte

Katarinamoderaterna avhåller årsmöte enligt nedan:

Dag: 7 maj

Tid: 19.00

Plats: Hotell Malmen

Handlingar finns att tillgå på Nya Moderaterna i Stockholms förbundskansli.

För mer information kontakta vänligen:

Håkan Wallensten
Organisationschef
Ansvarig för stadga, formalia och förbundsstämmor
hakan.wallensten@moderat.se
08 676 80 85, 070 735 80 65